';
Image module

Big bagi
500-2000 kg

Konfekcjonowanie kontenerów elastycznych typu big bag w zakresie 500 – 2000 kg.

Image module

System FFS
5-25 kg

Konfekcjonowanie typu FFS w zakresie 5 – 25 kg

Image module

Opakowania
0,25-5 kg

Konfekcjonowanie opakowań hobbystycznych w zakresie 0,25 – 5 kg