';
Image module

Zasobnie

Specjalnie zaprojektowane do towarów sypkich zasobnie betonowe o łącznej pojemności 50 tys. t

Image module

Magazyny

Magazyny z termiczną izolacją o łącznej powierzchni 12 tys. m²

Image module

Place

Utwardzone place składowe o łącznej powierzchni 120 tys. m²