';

Inwestycja Dunikowo

Ostatnie lata to dynamiczny rozwój infrastruktury GRYF STEVEDORING Sp. z o.o. . Powstały hale do składowania wyrobów gotowych oraz hale z izolacją termiczną.

Rok 2017 rozpoczął się od oddania do użytku jednej z największych w regionie inwestycji magazynowych: nowoczesnej zasobni towarów sypkich. Obiekt stanowią trzy zasobnie o łącznej pojemności 50 tys. ton.

W tym samym czasie uruchomiona została najnowszej generacji linia pakującą typu FFS wiodącego niemieckiego producenta, wraz z urządzeniem paletyzującym i zabezpieczającym towar w transporcie.

Z myślą o budowie kolejnych magazynów i realizacją transportów międzynarodowych w roku 2018 zakupiony został teren inwestycyjny o powierzchni 30 ha w strefie przemysłowej Dunikowo. Dzięki istniejącej magistrali kolejowej oraz bezpośrednim dostępem do korytarza tranzytowego łączącego drogami ekspresowymi państwa położone na północy Europy z południowo-środkowymi obszarami kontynentu,  jest on doskonale usytuowany.